Pari

Mar 02, 2018
Director : Prosit Roy
Producer : Prerna Arora, Rohit Jayaswal, Anushka Sharma Kohli, Saurabh Malhotra, Manoj Mittra, Karnesh Sharma,
Writer : Abhishek Banerjee, Prosit Roy, Anvita Dutt
Music By : Ketan Sodha
Genre : Horror,Mystery
Language : Hindi